<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, July 02, 2002


BENNO ÖPPNAR BUTIK


Efter cirka fem år som postorder på nätet öppnar Benno lördagen den 6 juli butik
på Kungsholmsgatan 4 i Stockholm. Utbudet hos Benno är ett urval av det bästa
inom den nuvarande alternativa popmusiken från svenska och utländska
independentetiketter, och det mesta av sortimentet hittar du inte i någon annan
skivbutik i Sverige. Dessutom en del tidningar och böcker.


Postordern kommer finnas kvar, men nu har du alltså även möjligheten att besöka
Benno - bläddra bland och lyssna på skivor som du är nyfiken på, och handla
till verkligt billiga priser. Benno vill sälja så mycket som möjligt från den
svenska DIY-scenen, inom huvudsakligen genrer som indie-pop/rock, electronica,
lo-fi och post-rock, så tipsa gärna bra band/skivetiketter/tidningar som vill
sälja på kommission. Överlag: sprid ordet, och skicka gärna vidare det här
mailet till intresserade!


Utbudet för tillfället inkluderar: skivor med band som My Favorite, Sagor &
Swing, Boards Of Canada, Fischerspooner, Lucksmiths, Stereo Total, Felt,
Trembling Blue Stars, Bob Hund, och Tullycraft, skivetiketter som Darla, Radio
Khartoum, LTM, Make It Happen, Shelflife, Le Grand Magistery, Siesta, Matinée,
Little Teddy och Speakerphone, tidningar/böcker från Chickfactor, Sex, Beikoku
Ongaku, Lystring, Sonic, Try Happiness, Robots And Electronic Brains, Promenade,
Alistair Fitchett och Butter.


Några nyheter:

Sagor & Swing – ”Melodier och fåglar” (CD, Häpna)

Camera Obscura ”Biggest Bluest Hi-fi” (CD, Elefant)

The Clientele ”Lost Weekend” (CD-EP, Acuarela)

Coldharbourstores “More Than The Other” (CD, Rocket Girl)

Dear Nora “The New Year EP” (CD, Magic Marker)

Figurine ”Discard” (CD-EP, 555)

Hyperjinx Tricycle ”Greetings From…” (7”, Important/Shortwave)

Lars Blek “Lars Blek” (CD-r, Garmonbozia)

Nixon ”November 1985” (CD, Strings Of Nashville)

Sex (#1, tidning)

”Cookbook CD” (samlings-CD, Eenie Meenie)


För hela sortimentet se: http://www.benno.com/mailorder

Maila mailorder@benno.com om du vill beställa något, då ordersidan krånglar för
tillfället.


Öppettider:

måndag: 12:00-18:00

tisdag: stängt

onsdag: 12:00-18:00

torsdag: 12:00-18:00

fredag: 12:00-18:00

lördag: 12:00-16:00

söndag: stängt


Butiksadress: Kungsholmsgatan 4, Stockholm. T-banestation: T-centralen eller
Rådhuset, busshållplats: Bolinders plan, linje 52 Telefon: 0703-681 467.
E-post: mailorder@benno.com (Ordinarie postadress: Skarpnäcks Allé 45, 128 32
Skarpnäck, Sweden och telefon 08-604 04 58)
|

Home