<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Tuesday, February 07, 2006


Let's talk about P3Lab, baby.
Idag [läs: igår] är det premiär för radioprogrammet P3 Lab:s nya musikarkiv på Digfi.com – http://www.digfi.com/p3lab. Här kommer ny ung svensk musik som verkar utanför musikbranschens traditionella kanaler att presenteras och samlas efter varje sändning.

Om jag påstod att jag inte hade ett gott öga och öra till "ung svensk musik som verkar utanför musikbranschens traditionella kanaler" skulle jag ljuga. Därför hälsar jag P3Lab:s nya musikarkiv med viss glädje, alltid på jakt efter toner som sätter ens värld i gungning som man är.

Så, låt oss tillsammans kolla vad som händer på digfi.com/p3lab. Är morgondagens stjärnor redan upplagda där, månne? Upplagda på en sajt via ett radioprogram som alltså går utanför musikbranschens traditionella kanaler.
De låtar som från och med nu spelas i P3 Lab återfinns i strömmat format på sajten, sökbara och tillgängliga för alla nyfikna och intresserade. Musiken lagras på sidan och allteftersom byggs ett specifikt P3 Lab-arkiv upp. Där hittar besökarna även artistinformation och kontaktuppgifter till upphovsmakarna. Dessutom finns möjlighet att plocka ihop sin egen P3 Labmix utifrån de låtar som ligger i arkivet, antingen för egen njutnings skull eller kanske för att bjuda en vän på en ny musikalisk upplevelse.
– Det görs oerhört mycket högintressant musik i Sverige idag som inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar, såväl på demonivå som på landets många små glödande skivetiketter. Att samla all denna begåvning i ett arkiv ser jag som en självklar och viktig public servicegärning, säger Pelle Gustafsson, programledare för P3 Lab.

Efter att ha befunnit mig på den sprillans färska sajten i drygt två sekunder har jag redan identifierat ett problem, nämligen formatet som låtarna erbjuds i. Windows Media och/eller RealPlayer (i 96 Kbps) är inte mycket till val. Dock tänker jag finna mig i det för tillfället och jag tänker inte ta debatten, bara konstatera att jag inte är helnöjd.

Plus: Det är musiken som räknas! Eller hur?! Right! Yeah!

Okej, i alla fall och detta om detta. Som Pelle Gustafsson säger ovan så finns det verkligen "oerhört mycket högintressant musik i Sverige idag som inte alltid får den uppmärksamhet den förtjänar". Frågan är alltså om P3Lab lyckats samla denna musik på ett ställe? Syftet med P3Lab är gott och riktigt, men vad bjuder de på?

Dags att starta Windows Media Player och subjektivt ta reda på det.
Samarbetet mellan Sveriges Radio P3 och Digfi grundar sig i ett gemensamt intresse att främja det svenska musiklivet utanför de kommersiella ramarna.
– Att vi nu kan ge lyssnarna en arkivsajt för den musik som spelas i P3 Lab är av stort värde för alla som är intresserade av och nyfikna på pinfärsk musik vid sidan av de bredaste fårorna. Och det kännas bra att vi har det här samarbetet med Digfi som ivrigt värnar både musiken och de som gör den. Precis som P3. Att sajten är ett sätt för artisterna och banden att fritt nå ut till ännu fler är naturligtvis en bonus, säger Pia Kalischer, musikchef på P3.
Det var Digfis operative chef Per Hägglund som kom med idén till P3.
– Ett helt logiskt samarbete där de två största aktörerna inom ny och osignad musik i Sverige, P3 Lab och Digfi, presenterar ny musik utan tvingande avtal och avgifter, säger Per Hägglund.

Så här såg låtlistan ut den 7 februari 2005, klockan 12.20:


Ett veritabelt smörgåsbord och inte en enda artist jag hört talas om förut. Bara att börja beta av!

Dick Tiger äger förmodligen en eller kanske till och med två skivor med The Libertines, Apoteket Apan är någon slags desperado-ivrare och... Äsch, jag gitter inte längre. Nog för att jag kommer att hålla ögonen på P3Lab och nog för att inget upplagt var särskilt dåligt (hittills), men ändå...

Problemet är förstås att jag är jag och de svenska band och artister jag håller för bäst skulle aldrig skicka in sina plattor till P3Lab eftersom till syvende och sidst så är det en traditionell kanal. Vad som strömmar ur mina hörlurar är till största delen band som vill bli stora, som suktar efter skivkontrakten som tar dem till oanade höjder. "Pinfärsk musik vid sidan av de bredaste fårorna"... Definiera gärna "de bredaste fårorna" nästa gång.

Nu har jag skrivit ett tråkigt och ogenomtänkt blogginlägg och det är nästan så att jag skäms. Och som en del av "musikbranschens traditionella kanaler" kan jag inte heller styra upp det här haveriet på något snyggt sätt, det vill säga att göra det bättre själv.

Jaja, det ordnar sig nog. Fortsättning följer.

Citaten i texten är plockade från ett pressmeddelande skickat av Sveriges Radio
|

Home