<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Thursday, July 22, 2004


Bid från Scarlet’s Well & The Monochrome Set (UK) + Mr Wright (UK) till Stockholm och Kalmar!


Mitt Sista Liv i Ljungnäs utanför Kalmar
30-31/7
http://www.mittsistaliv.tk


Debaser, Stockholm
2/8
Dörrar 22.00, första band på scenen 22.30. 60 kr.
Dj:s Marcus Törnkrantz & Per Johansson
http://www.debaser.nuKort om banden (för utförligare biografier ­ se attachment)!The Monochrome Set, The Scarlet’s Well & The Unreal Scarlet’s Well


Pophistoria: Mellan 1978 och 1995 fanns en grupp som hette The Monochrome Set. Sångaren och frontfiguren kallade sig Bid. På sina tidiga singlar för Rough Trade spelade The Monochrome Set den poppigaste och smartaste post-punken, kryddat med en omisskännlig brittisk humor och väldigt väldigt speciella texter. På 1980-talet sammanställde gruppen album som "The Strange Boutique", "Love Zombies" och "Eligible Bachelors" som i vissa kretsar anses som definitiva pop-klassiker. The Monochrome Set var indiepop innan ordet fanns, och en av de största musikaliska influenserna för till exempel artister som Stephen Patrick Morrissey och Franz Ferdinand, samt skivetiketter som él Records.
Hemsida: http://www.bid.clara.net/mset/


Nutid: 1998 inledde Bid sitt nuvarande musikaliska äventyr: Scarlet's Well. Scarlet’s Well är mycket mer än bara musik; det är en fantastisk värld befolkad av pirater, sjökreatur, äventyr och skönhet. Influerad av folkmusik, legender, Alice i Underlandet, filmen Picnic At Hanging Rock, och Edith Nesbit instrumenterar Bid låtarna med violiner, dragspel och mandolin, och låter ofta kvinnliga gästvokalister spela rollerna som protagonister. Scarlet’s Well kan tyckas vara ett stort steg bort från Monochrome Sets postpunk ­ men samtidigt är det en helt logisk följd av MS’s alltid stilfulla, alltid allvarligt lekfulla popmusik. Scarlet’s Well har hittills gjort fyra album, senast ”The Dream Spider of the Laughing Horse” som kom ut våren 2004.
Hemsida: http://www.scarletswell.co.uk


Bid i Sverige: Bid besöker nu Sverige för första gången på två decennier! I Stockholm och Kalmar kommer Bid att framträda tillsammans med ett band bestående av svenska musiker, sammansatt speciellt för detta tillfälle. Med bland annat medlemmar från Action Biker, Twig och Florian kommer The Unreal Scarlet’s Well att backa upp Bid i ett set med både Scarlet’s Well- och Monochrome Set-låtar. Bid kommer också att framföra låtar solo på sång och gitarr.
Mr Wright


”Mr Wright debuterade 1985, kallade sig Always och gav ut ett par skivor på legendariska él Records för att sedan döpa om sig till Mr Wright. "Metropolitan" är hans sjunde album (om jag räknat rätt) och hans bästa efter mästerveket "The Fancy Man". Han sjunger fortfarande om London och för de sårade och ensamma. Han gör det okonstlat och ibland så försiktigt och sorgset att man nästan blir rädd att hans hjärta skall trilla ur. "Metropolitan" är ingen glad skiva, men det vore fel att säga att den är uppenbart ledsen. Däremot fångar den ett vemod som jag tror Tindersticks och Morrissey har försökt att berätta om i hela livet."
(Från Marcus Törncrantz Digfi-recension av Mr Wrights "Metropolitan" (utgiven av Siesta Records tidigare i år) http://www.digfi.com/default.aspx?id=5643)
Hemsida: http://www.siesta.es/pags/banda_discos.asp?codBanda=186
|

Home