<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Friday, September 16, 2005


Filmkrönikan II.

Samlas runt omkring mig mina barn, låt er väl smaka av biosnacksen jag ställt fram på bordet. Släck lamporna i taket, förpassa fötterna till ovanpå lämpliga kuddar och dra ner persiennerna.

Det är dags att ta del av "Velocity Trap".

Som jag slog fast nedan, viss science fiction har jag all tid i världen för. Särskilt den som fokuserar på maffiga vapen, häftiga rymdskepp och läskiga utomjordingar samtidigt som den håller religionen och filosofin på så många armlängders avstånd det bara är möjligt. Undantagen som bekräftar regeln? "Blade Runner" och "Akira".

I alla fall, på baksidan av fodralet som omsluter "Velocity Trap" står det bland annat att läsa:
In een verlaten en gevaarlijk van het heelal dat bekend staat als Velocity Run passeert er elke 6 maanden een zwaar bewapend ruimteschip. Het schip transporteert dan vele miljarden Universal Dollars tussen de Centrale Bank van de aarde en de kolonies.

Om jag påstod att mina kunskaper i flamländska är goda skulle jag ljuga som en häst galopperar, men det finns ändå vissa ord i texten som får min pepp på topp: "zwaar bewapend ruimteschip" och "het schip transporteert dan vele miljarden Universal Dollars" mer bestämt. Det verkar alltså som jag har att göra med "Ocean's 11"... i rymden! Hurra!

"Velocity Trap", plats på TV:ns scen! Ge mig vad jag söker!

(En timme och tjugotre minuter senare.)

Okej, det är det här jag snackar om! Vår hjälte Ray Stokes – spelad av Olivier Gruner, en man som får Van Damme och Schwarzenegger att framstå som Oxfordstudenter - blir efter lite politiskt tjuv- och rackarspel samt ett svartsjukedrama placerad ombord på een zwaar bewapend ruimteschip med en mängd Universal Dollars i lasten. Det är ett riktigt ökenuppdrag han fått, medan resten av besättningen ligger i sina cryo-kammare och sover tvingas Stokes att tillbringa sex månader ensam vaken och vakta de där buntarna med pengar. Dock måste jag säga att han klarar av isolationen galant; han dansar balett, styrketränar och tuggar tuggummi mest hela tiden. Vi som befunnit oss i en liknande situation vet att det är så man agerar under sådana förhållanden och det ger "Velocity Trap" en air av igenkännande. Så, alltså, allt är frid och fröjd ombord tills plötsligt rymdpirater dyker upp som från ingenstans och en dödlig katt- och råttalek inleds... En dödlig katt- och råttalek fylld av halsbrytande action!

Minsann! Saker flyger i luften, inga pistolskott träffar rätt på första försöket och när helt plötsligt en gigantisk robot slängs in i handlingen lite så där på sniskan rullade stora tårar av lycka över mina kinder.

Ytterligare betyghöjande är det Verhoeven-liknande greppet att inkludera futuristiska reklamsnuttar i handlingen och att rymdskeppet Stokes befann sig på hela tiden åkte i 12 gånger ljushastigheten.

Summa fyra stjärnor till "Velocity Trap".

Nästa rulle till rakning!
|

Home