<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d4898222258825955675', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Sunday, September 18, 2005


Filmkrönikan III.

Har tillbringat hela eftermiddagen med att måla ett tak, vädret utanför min lägenhet är just nu grått, småkyligt och duggregnigt. Plånboken är tom men magen mättad. Fredagens tjo och tjim har övergått i mördande uttråkning. Snart börjar en ny vecka med allt vad det innebär.

Om inte denna söndag enkom skapats för att krypa ner under filten och titta på TV så borde den i alla fall ha gjort det.

Av de fyra DVD:s som jag fick i min hand den där gången måste jag säga att "Fire on the Amazon" har orsakat mest huvudbry, detta eftersom den ståtar med en stjärna som huvudrollsinnehavare. Ja, där är hennes namn nu, tryckt i vitt på konvolutet: Sandra Bullock.

Okej, Sandra Bullock kommer väl inte att gå till historien som en av de personer vars filmografi innehåller idel exemplariska val. Inte heller känns hon som ett under av integritet och vad-jag-rör-vid-blir-till-guld. Ändå har hon spelat in ett antal miljoner genom åren och kan väl trots allt sägas ha ett visst grepp på Hollywood och pressen. Varje gång hon slutfört något väntar promotionturnéer, intervjuer och trailers, eller hur?

Visst, "Fire on the Amazon" är ett av hennes tidiga verk, färdigställd innan genombrottet med "Speed". Men borde jag inte hört talas om det? Borde det inte nämnts någonstans eller gått en sen natt på TV3?

"Fire on the Amazon" har helt slunkit under min radar. Första gången jag uppmärksammades på dess existens var när jag blev ägare till den.

Ovanstående leder till oro. Misstanken om att jag är på väg att ta del av något som inte är vidare värst bra hänger i luften.

Förhoppningsvis har jag fel, förhoppningsvis är "Fire on the Amazon" en bortglömd klassiker.

Den som lever får se. Se och leva, det är vad jag ska göra nu.

(Åtta minuter och fyrtioåtta sekunder senare)

Denna söndag har absolut inte enkom skapats för att krypa ner under filten och titta på en uselt skådespelad dramasoppa om skövlingen av regnskogen. Misären är stor nog redan, tack.

Summa en stjärna till "Fire on the Amazon".

Nästa rulle till rakning!
|

Home