<body bgcolor="White" marginwidth="0" marginheight="0"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3607451\x26blogName\x3djohan+jacobsson\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://johanjacobsson.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://johanjacobsson.blogspot.com/\x26vt\x3d-3561235952443982120', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
johan jacobsson

Wednesday, September 07, 2005


Viktor Sjöberg, del ett.

Frågar ni mig så svarar jag att Viktor Sjöberg är Sveriges just nu bästa och mest förbisedda artist. I flera år har han nu släppt fantastiska och genreobundna cd-r:er under en mängd alias och i princip alla som kommit i kontakt med dem har verkligen dyrkat vad de hört.

Men ändå är han så långt ifrån att vara en del av "den breda massans medvetande", ett hushållsnamn... Så väldigt, väldigt långt ifrån.

Vilket är en sådan synd och skam att jag i princip bara vill tillbringa min tid med att ligga i sängen, stirra upp i taket och sucka så länge detta missförhållande är verklighet.

Nej, det här inlägget handlar inte om att "jag vet något som inte ni vet" eller "ni är dumma som inte fattar det här" eller så. Det här inlägget handlar om kärleken till en mans toner och på sådant följer ju alltid en vilja att missionera.

Så funkar i alla fall jag.

Det vill säga: Viktor Sjöberg. Upptäck. Och förstås, har du redan gjort det, bra!


Viktor Sjöberg, del två.

Tillsammans med Lady Godiva Operations-Gustav har Viktor etiketten Elefantkvinnan. Folk som är intresserade av väldigt god musik, väldigt god design och väldigt gott, konceptuellt tänkande borde helt klart köpa allt som hittills getts ut på det bolaget.

Tre släpp hittills och mer är att vänta. Lägg Elefantkvinnan bland dina bokmärken och lägg undan pengar.


Viktor Sjöberg, del tre.

Billy Rimgards första samling på Monotoni - "Monotoni #1" - gick stolligt bra vad jag förstått. Hurra! Och nu är det dags för uppföljaren, titulerad precis som man kan tänka sig. För några dagar sedan gick Billy ut med låtlistan på Beneath a Steel Sky och för er som inte orkar klicka på länkar så klipper jag och klistrar.


MONOTONI #2
01. Cotton Ferox - »Phantasmoplasm (Unai remiks)«
02. Sonores - »Jonathan«
03. Mr.Suitcase feat. Angelique - »La Menteuse«
04. Mokira - »Backwars«
05. Bauri - »Hertsi«
06. The Tough Alliance - »Holiday (Mont Ventoux remix)«
07. Ban Ham - »Life«
08. The Field - »Serenade«
09. Mont Ventoux - »Your Daft Punk Records (Viktor Sjöberg’s ‘Your Deathprod Records’-remix)«

Av allt att döma en av årets bästa kompilationer och definitivt ett måste i allas våra hyllor. Dessutom är spår nio bland det bästa jag hört i år.


Inte så mycket Viktor Sjöberg, men kopplingen finns ju där ändå.

Nu på torsdag, den 8/9, är det Volupté på Nalen Bar i Stockholm. Och förutom uppträdanden av Unai och DJ-set av Sarah Nyberg Pergament och Marcus Joons innebär den klubben också releasefest för "Monotoni #2". Taget.

Viktor Sjöberg, del fyra.

elefanten (sonores). Det är allt.
|

Home